SENTIO - spoľahlivý partner

Spoločnosť  SENTIO vznikla na jar roku 2006 spojením skúseností a  obchodných aktivít jej zakladteľov. Korene dnešnej spoločnosti siahajú až do roku 1996, kedy vznikla na Slovensku progresívna technológia pre spracovanie manažérskych informácií - EasyOLAP.  V kmeňovej zostave troch pracovníkov a v rozšírenej zostave s partnermi  sa už viac ako 10 rokov venujeme implementácii technológií na podporu rozhodovania a riadenia. Dnes sú tieto technológie známe aj ako Business Intelligence. 

V súčasnosti pracujeme na projektoch, ktoré využívajú web technológie, vytvárame webové sídla pre rôzne projekty a spoločnosti a venujeme sa aj dodávke informačných systémov programovaných presne podľa požiadaviek klientov.

Našim cieľom je ponúkať klientom komplexné a zároveň modulárne riešenia a najmä dlhodobé partnerstvo. Preto okrem projektov v oblasti manažérskych informačných systémov (MIS) ponúkame súvisiacu oblasť poradenstva a veľkú pozornosť venujeme aj vzdelávaniu. Sme presvedčení, že iba komplexné služby prinesú našim klientom dlhodobú konkurenčnú výhodu.   

Konkurenčnou výhodou firmy SENTIO je komplexnosť a kvalita poskytovaných služieb, znalosť najnovších trendov a know-how, flexibilita a schopnosť inovácie. O výsledkoch našej práce a našich možnostiach vypovedajú referencie o realizovaných projektoch. 

Informačný leták

Vytlačiť E-mail

OLAP

 V  každej  organizácii  vzniká  stále  viac potreba  integrovať  dáta  do  jediného  zdroja  - dátového  skladu. Navyše  organizácie hľadajú  jeden softwarový  prostriedok,  ktorý  slúži  ako celopodnikové  informačné  riešenie,  t.j.  software, ktorý  má  nielen  informačnú  databázu  so schopnosťou  ukladať  dáta,  ale  ktorý  súčasne umožňuje  analyzovať  činnosť  organizácie  a poskytovať  informácie pre  riadiacich pracovníkov  - od  plánovania  projektov  cez  OLAP  (on-line analytical  processing  -  analytické  spracovanie  v reálnom  čase),  až  po  informačné  systémy vrcholového manažmentu. Vytvára  sa  tak  jednotné prostredie  pre  skupinu  úloh,  ktoré  sa  tiež  označujú pojmami  Business  Intelligence  a  Knowledge Management. 

SENTIO má dlhodobé skúsenosti s implementáciou OLAP riešení u svojich zákazníkov - obráťte sa na nás a my Vám pomôžeme vybudovať Váš vlastný dátový sklad a OLAP.

Ak sa chcete o technológii OLAP dozvedieť viac - pozrite si náš informačný leták

Pre záujemcov o OpenSource technológie sme pripravili možnosť vybudovať si vlastný manažérsky informačný systém na OpenSource platforme - viac informácií nájdete tu.

 

Vytlačiť E-mail

Web

SENTIO má bohaté skúsenosti s implementáciou web-riešení založených na CMS Joomla! 

Sme pripravení poskytnúť Vám služby : 

•  Inštalácia CMS Joomla! 

•  Konfigurácia Vašich stránok 

•  Grafický návrh - šablóny 

•  Komplexné riešenia v oblasti formulárov a spracovania dát cez webstránku 

•  Databázové služby 

•  Manažérske informačné systémy 

•  Poradenstvo 

Ak Vás naša ponuka zaujala - viac informácií nájdete v letákoch :  Joomla a elektronický obchodCRM

Vytlačiť E-mail

Manažérske poradenstvo

Človek musí poznať cieľ skôr ako trasu inak by jeho cesta neviedla k cieľu, alebo len náhodou. Ak je dôležité pre úspech jednotlivca, aby poznal cieľ svojho snaženia, o to viac je  potrebné aby ciele boli definované vo firemnom prostredí. Jedine tým je možné zosúladiť činnosť jednotlivcov a ich smerovanie k dosiahnutiu stanovených cieľov – stratégie firmy. 

Spoločne s Vami sformulujeme ciele a nájdeme vhodnú stratégiu na jej dosiahnutie. Naučíme Vás používať potrebné manažérske techniky umožňujúce rýchlo a efektívne realizovať stratégie. 

SENTIO Vám môže pomôcť v oblastiach

- Webová prezentácia spoločnosti

- Firemná stratégia 

- Procesné riadenie 

- Informačný audit 

- Manažérske systémy 

- Balanced Scorecard

- KPI 

- Príprava IT pracovníkov

 

Ak Vás naša ponuka zaujala - viac informácií nájdete v informačnom letáku

Zároveň sme pre Vás pripravili Ponuku na konzultačnú činnosť pri príprave organizácie na implementáciu požiadaviek Európskej harmonizovanej normy manažérstva kvality  STN EN ISO 9001 : 2000 - viac informácií nájdete v informačnom letáku

Vytlačiť E-mail